Tähelepanu lasteaiad ja põhikoolid!
KIK keskkonnateadlikkuse õppeprogrammi taotlusvoor avatakse 03.aprillil 2023.
Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal (määruse § 22 lõige 1).

Toetame lasteaia koolieelse rühma ja põhikooli klassi osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor, osalemaks õppeprogrammidel 2023/2024 õppeaastal, toimub 03.04-02.05.2023.

Programmist on võimalik raha taotleda õppekäiguks Wile Farmi. Meie keskkonnaharidusprogramm kannab nime “Alpakast tooteni”.

 

Rohkem infot leiad:
KIK programmi foto