Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit andis 2023.aasta novembrikuus välja uued tunnustused – Märk OMA nime all.
Märk OMA tähistab Eesti loodusest pärit eetiliselt kogutud ja töödeldud materjali.
Märgi OMA eesmärk on:
  • toetada kohalike loodusmaterjalide eetilise kasutamise ja väärindamise kaudu kestlikku eluviisi;
  • julgustada loojaid ja tarbijaid jälgima teadlikult materjali elukaart ja selle kestel tehtud valikuid;
  • suunata tarbijaid nende tarbimisvalikutel toetama kohalikku loodust, pärandit ja meistreid.
Märki OMA kandev loodusmaterjal on:
  • Eestis kasvanud või siit pärit;
  • kasvatatud, kogutud ja töödeldud eetiliselt kultuuri- ja looduspärandit hoides;
  • jälgitava päritolu ja elukaarega.

Esimesed kolm märgisaajat olid:

Wile Alpakafarm – kohaliku alpakavilla kasutamise eest;

Muru Villavabrik – kohaliku lambavilla kasutamise eest;

Tsooru Potitehas – kohaliku savi kasutamise eest.

Lisainfo: https://folkart.ee/oma-margise-omanikud/