Keskkonnahariduse Keskus toetab põhikooli 1.-9. klassi osalemist aktiivõppeprogrammides.

Taotlusvoor, osalemaks õppeprogrammidel 2024/2025 õppeaastal, avatakse 1. aprillil 2024.

2024. a taotlusvoorus toetatakse 1.-9. klasside osalemist keskkonnahariduslikes aktiivõppeprogrammides 2024/2025 õppeaastal. Toetus on 170 eurot ühe klassi või väikeste klasside liitmisel ühe õpigrupi kohta. Vähemalt 50% projekti läbiviidavatest ühe haridusasutuse programmidest peavad omama kvaliteedimärgist “Läbimõeldud programm”, nn murakamärgist.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning looduse hüvesid kasutades peame arvestama piiridega, mida ületades ohustame kogu elu Maal (määruse § 22 lõige 1).

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel.

Rohkem infot taotluse esitamise kohta leiab: https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused/pohikooli-oppekaigud

Wile Farmi keskkonnaharidusprogramm “Alpakast tooteni” omab kvaliteedimärgist “Läbimõeldud programm”. Info meie programmi kohta on leitav siit: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/alpakast-tooteni.

Tagasiside Wile Farmi programmile:

Tahtsin teid veelkord tänada toredate päevade eest teie alpakafarmis! Kõik Alu Kooli ja lasteaia grupid olid oma käikudega väga rahul. Loomad meeldisid kõigile üliväga, samuti lahke pererahvas. Kõike head edaspidiseks!