Keskkonnainvesteeringute Keskus avab aprillis haridusasutustele mõeldud toetusvooru.

Wile Farm on keskkonnaharidust pakkuvate keskuste nimekirjas  ja pakub õppeprogrammi “Alpakast tooteni” (https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/alpakast-tooteni).

Lühiinfo toetuse kohta:

  • Toetame põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemist loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja -kasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides, kus õppija osaleb õppeprotsessis aktiivsetes (kogemuslikes, tegevuslikes, uurimuslikes, avastuslikes jne) tegevustes,
  • taotluse saab esitada haridusasutus või selle pidaja,
  • toetuse suuruseks on kuni 250 eurot ühe rühma, klassi või õpigrupi kohta ning seda saab kasutada aktiivõppeprogrammi ja transpordi rahastamiseks,
  • toetus on mõeldud 2021/2022 õppeaastal toimuvate õppekäikude rahastamiseks;
  • taotlemine toimub infosüsteemi KIKAS kaudu ja taotlusi saab esitada 3. maini 2021,
  • toetuse tutvustamiseks toimub infotund 8. aprillil kell 15 veebi teel,
  • täpsemat informatsiooni taotlemistingimuste kohta ja infotunnile registreerumise võimaluse leiab SIIT,
  • küsimuste korral pöördu KIKi projektikoordinaatori Angelika Verš poole (angelika.versh@kik.ee, 6 274 311).

Info leitav: https://www.kik.ee/et/artikkel/aprillis-avame-koolidele-suunatud-toetused

kriad 130620

SONY DSC