Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini tudeng Anett Michelle Valdner tegi enda 2.kursuse praktika Wile Alpakafarmis. Sellest nelja aasta tagusest praktikast sai alguse tema huvi alpakade vastu. Sellel kevadel kaitses Michelle magistritöö väga uudsel ja huvitaval teemal “Alpakade aretus ja embrüosiirdamise kasutusele võtmise võimalikkus Eestis”.

Soovime õnne Eesti Maaülikooli eduka lõpetamise puhul ja tuult tiibadesse edaspidiseks!

 

Michelle lopetamine juuni 2023

Foto: Anett Michelle Valdner