SA Keskkonnainvesteeringute Keskus avab 4. aprillil 2022 vooru toetuse taotlemiseks lasteaia ja põhikooli õppekäikudeks. Täpne info kodulehel https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/lasteaia-ja-pohikooli-oppekaikude-toetus-keskkonnateadlikkuse-lihtsustatud-programm

Wile Farmi õppeprogramm on läbinud hindamise ja vastab kvaliteetseks tunnistatud õppeprogrammi kirjeldustele. Meie õppeprogramm on leitav siit: https://keskkonnaharidus.ee/et/oppeprogrammid/alpakast-tooteni

KIK programmi foto